Kurz vytvářený v rámci projektu FRVŠ 630/2009

Cílem předmětu je objasnit obecný vývoj mezinárodního a evropského chápání účetnictví a jeho legislativní úpravy včetně vztahů k úpravě účetnictví v ČR. V průběhu studia se student seznámí s uplatňovanými účetními postupy, které jsou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a se základními rozdíly ve srovnání s českou účetní legislativou.

Cílem předmětu je objasnit obecný vývoj mezinárodního a evropského chápání účetnictví a jeho legislativní úpravy včetně vztahů k úpravě účetnictví v ČR. V průběhu studia se student seznámí s uplatňovanými účetními postupy, které jsou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a se základními rozdíly ve srovnání s českou účetní legislativou.

Cílem předmětu je objasnit obecný vývoj mezinárodního a evropského chápání účetnictví a jeho legislativní úpravy včetně vztahů k úpravě účetnictví v ČR. V průběhu studia se student seznámí s uplatňovanými účetními postupy, které jsou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a se základními rozdíly ve srovnání s českou účetní legislativou.