Další rozvíjení komunikativní kompetence posluchačů ve sféře obchodní a komerční ruštiny, a to v hovoru, poslechu a čtení. Studenti budou pracovat s jednoduchými odbornými texty z ekonomicky a marketingově orientovaných současných ruských periodik. Okruh mluvnických znalostí bude upevňován a rozšiřován s ohledem na potřeby probíraných témat. Textové materiály budou sloužit jak k získání profesní slovní zásoby, tak sociokulturní kompetence studentů.


Úroveň - B 1.2 středně pokročilí

Další rozvíjení komunikativní kompetence posluchačů ve sféře obchodní a komerční ruštiny, a to v hovoru, poslechu a čtení. Studenti budou pracovat s jednoduchými odbornými texty z ekonomicky a marketingově orientovaných současných ruských periodik. Okruh mluvnických znalostí bude upevňován a rozšiřován s ohledem na potřeby probíraných témat. Textové materiály budou sloužit jak k získání profesní slovní zásoby, tak sociokulturní kompetence studentů.


Úroveň - B 2.1 středně pokročilí směřující k úrovni pokročilých