logo

Projek OP VK 3.2 (CZ.1.07/3.2.07/02.0012) - Modulový systém dalšího vzdělávání volených zástupců územních samosprávných celků

Tento kurz slouží pro administraci projektu OP VK 3.2 (CZ.1.07/3.2.07/02.0012) - Modulový systém dalšího vzdělávání volených zástupců územních samosprávných celků. Stránky jsou přístupné pouze určeným účastníkům projektu.

Toto je kurz, sloužící jako šablona pro nově vytvářené kurzy v systému Moodle na OPF Karviná. Obsahuje pouze základní (povinné) prvky v hlavičce kurzu a zbytek osnovy kurzu je obsahově závislý pouze na tutorech kurzu.