Rozvojový projekt na léta 2016-2018, Propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti na SU OPF - hlavní řešitel doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Metodická pomůcka pro tvorbu kurzů v LMS Moodle je tvořená kurzem  "Tvorba a vedení e-leariningového kurzu". O přístup žádejte Ing. R. Kempnéno