ISIP 2016-2017 - slovník právních pojmů hl. řešitel JuDr. J. Richter

Implementace nových pojmů a institutů soukromého práva do studijní materie SU.