Kurzy vytvářené nebo inovované v rámci projektu ISIP 1818 - Internet v podnikání:

  • INM/BPSIW - Služby internetu a tvorba www
  • INM/BPBOI - Podnikání na internetu
  • PEM/BPEMA - E-marketing
  • PEM/BPINP - Internetové právo

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními aspekty práva na internetu. Předmět zahrnuje základní poznatky z legislativy, která se zabývá ochranou hodnot vytvořených lidským intelektem, zejména předměty práv autorských a vybraných práv průmyslového vlastnictví s ohledem na jejich právní ochranu v on-line prostředí. Rozsah předmětu zároveň zahrnuje způsoby vymáhání těchto práv v případech, kdy jsou porušovány, ať už soudní nebo mimosoudní cestou.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti E-marketingu s důrazem na nové přístupy marketingu, které se objevují s rozvojem technologií, představit procesy a metody, které praktici v současném rychle se měnícím prostředí digitálních technologií využívají a poukázat nejen účinnost těchto aktivit, ale také na jejich důležitost jako komplementární součást tradičních marketingových nástrojů.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními modely, koncepcemi, metodami a architekturou systémů elektronického podnikání (e-business) a obchodování (e-commerce).

Cílem předmětu je prezentace služeb Internetu a základních principů tvorby statických a dynamických WWW stránek.