Kurz je věnován projektu RP MŠMT 110/2007, který je zaměřen mj. na tvorbu distančních studijních textů a elektronických on-line kurzů, jež budou využity pro výuku v navazujícím magisterském studiu v kombinované formě (eLearning).