Studijní a jiné materiály pro katedru účetnictví SU OPF.