Studijní oddělení je datový prostor určený všem studentům OPF SU, kteří zde naleznou všeobecné informace ke studiu, nejrůznější formuláře a důležité dokumenty. Rovněž je zde k dispozici také rozcestník, který umožní vstup do příslušné sekce Studijního oddělení zabývající se konkrétním typem studia (kombinované, prezenční, navazující magisterské, apod.)