Dotazníky pro různé obory a typy studia na SU OPF, kde mohou studující vyjádřit své názory na studium či jednotlivé vyučující. Dotazníky slouží pro získání zpětné vazby a zlepšení podmínek pro studium.