Studijní oddělení pro Celoživotní vzdělávání zajišťované na SU OPF v Karviné.
  • studijní oddělení pro CŽV v Ostravě