Bezhotovostní platby
jméno příjmení
č. účtu - 101285316/0300
konst. symbol - 0308
specifický symbol - osobní číslo studenta (Bez písmene O na začátku, pouze číslo! Nutno uvést!)

Tisk: Variabilní symbol - 6029

KOLEJNÍ A STRAVOVACÍ SYSTÉM ISKaM
Platby za koleje, stravné a spotřebiče.
Možnosti vložení peněz:
1. na pokladně
2. bezhotovostní platba na účet
číslo účtu: 117479043/0300
variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka

https://iskam.opf.slu.czLast modified: Friday, 23 September 2016, 12:59 PM